358/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 158 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. září 2021 Nabývá účinnosti: 5. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
358

VYHLÁŠKA
ze dne 27. září 2021,
kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., a podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 355/2021 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona


Čl. I

        Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb., vyhlášky č. 324/2019 Sb. a vyhlášky č. 610/2020 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:


㤠1a

Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty

        Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1a k této vyhlášce.“.

        2.  Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a, která zní:


Příloha č. 1a k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnotyČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ


1. Veškeré datové prvky jsou vyžadovány pouze na úrovni záhlaví prohlášení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU