356/2021 Sb.Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

Částka: 157 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. září 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 290/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
356

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. září 2021
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022        Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

        (1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 36 119 Kč.

        (2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 1,0773.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu
§ 2 - Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
§ 3 - Výše základní výměry důchodu
§ 4 - Zvýšení důchodů v roce 2022
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU