354/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. září 2021 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 20. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
354

VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2021,
kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.        Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 9, § 11a odst. 4, § 11b odst. 7, § 12a odst. 5, § 12m odst. 6, § 12y odst. 4, § 13 odst. 2, § 15 odst. 2 a § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., podle § 7a odst. 5, § 7b odst. 7, § 8aj odst. 5, § 8b odst. 5, § 11 odst. 2 a § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., a podle § 199 odst. 2 k provedení § 12f písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843, (EU) 2019/878, (EU) 2019/2034 a (EU) 2021/338.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU