352/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Částka: 154 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. září 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 20. září 2021 Nabývá účinnosti: 30. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
352

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. září 2021
o uložení kolektivní dohody vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byl uložen Dodatek ke Kolektivní dohodě vyššího stupně účinné od 1. ledna 2019 ze dne 30. července 2021 uzavřený mezi
      
Odborovým svazem státních orgánů a organizací,

        Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády,

        Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky,

        Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství,

        Asociací samostatných odborů

        a

        vládou České republiky.Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU