350/2021 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Částka: 154 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. září 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 22. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
350

VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2021
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 5d odst. 2, § 15 odst. 6 a § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021 Sb.:


§ 1

Standardy kvality péče

        (1)  Obsah kritérií pro posuzování kvality péče je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Plnění standardů kvality péče se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou

a)   2 body, jestliže kritérium je splněno výborně,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Standardy kvality péče
§ 2 - Provozní podmínky a hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Rozsah úklidu prostor dětské skupiny po ukončení jiných činností
§ 8 - Výživové normy pro děti od 1 roku věku do 3 let věku
§ 9  
§ 10  
Příloha č. 1 - Obsah kritérií pro posuzování kvality péče
Příloha č. 2 - Výživové normy pro děti od 1 roku věku do 3 let věku
Zavřít
MENU