345/2021 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Částka: 152 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. září 2021 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 20. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
345

VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2021
o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností        Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 107 odst. 5, § 108 odst. 1 písm. k), § 108 odst. 3, § 109 odst. 7, § 110 odst. 7 a § 112 odst. 7 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,

b)   náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností,

c)   technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností,

d)   rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,

e)   technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,

f)    části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány,

g)   způsob demontáže nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou životností,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností
§ 3 - Náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností
§ 4 - Rozsah údajů vedených v Informačním systému
§ 5 - Rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností
§ 6 - Rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití
§ 7 - Způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí
§ 8 - Podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování
§ 9 - Náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11 - Oznámení technického předpisu
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu zařízení
Příloha č. 2 - Technické požadavky na nakládání s vozidly s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností
Příloha č. 3 - Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností
Příloha č. 4 - Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence
Příloha č. 5 - Vzor dokladu o opravitelnosti vozidla a vzor dokladu o funkčnosti části vozidla
Příloha č. 6 - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků
Příloha č. 7 - Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok
Zavřít
MENU