342/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 150 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. září 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
342

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby
a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 100 odst. 1 a § 212 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 292/2017 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. a nařízení vlády č. 337/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. c) bodě 2 se část věty za středníkem včetně středníku a včetně poznámek pod čarou č. 6b a 6c zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU