338/2021 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč

Částka: 147 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. září 2021 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 25. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 5. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

6/1993 Sb. - podle § 22 odst. 1 písm. a);
Původní znění předpisu
Zavřít

338

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2021

o vydání zlaté mince Městská památková rezervace Jihlava po 5 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 5. října 2021 se v rámci cyklu Městské památkové rezervace vydává zlatá mince Městská památková rezervace Jihlava po 5 000 Kč (dále jen mince).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen zvláštní provedení).

(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,9 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je uprostřed mincovního pole vyobrazena postava anděla na nebesích z kostela sv. Ignáce z Loyoly, který drží městský znak v jeho barokní podobě. Kolem anděla jsou v barokním opevnění zakomponována heraldická zvířata z velkého státního znaku, a to nahoře český lev, vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj slezská orlice. Pod andělem se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky 5 000 Kč. Po obvodu mince jsou v opisu uvedeny texty MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACEČESKÁ REPUBLIKA. Značka České mincovny, která je tvořena písmeny ČM, se nachází při pravém okraji.

(2) Na rubové straně mince je koláž nejvýznamnějších architektonických památek Městské památkové rezervace Jihlava. Při horním okraji je v opisu text MĚSTO JIHLAVA, ročník ražby 2021 se nachází při spodním okraji. Iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny LCh, se nachází pod písmenem M z textu MĚSTO JIHLAVA.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. října 2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 338/2021 Sb.

Vyobrazení zlaté mince Městská památková rezervace Jihlava po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)

MENU