333/2021 Sb.Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Částka: 145 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. září 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
333

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2021
k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky        Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


§ 1

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu

        Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu pro Intrastat (dále jen „výkaz“), který je dokladem pro vedení statistiky v oblasti obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 2

Vzor výkazu v listinné podobě

        Vzor výkazu v listinné podobě je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3

Postup a prahy pro vykazování údajů

        Postup a prahy pro vykazování údajů ve výkazu jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu
§ 2 - Vzor výkazu v listinné podobě
§ 3 - Postup a prahy pro vykazování údajů
§ 4 - Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů
§ 5 - Přechodné ustanovení
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Okruh vykazovaných údajů ve výkazu a náležitosti výkazu
Příloha č. 2 - Vzor výkazu v listinné podobě
Příloha č. 3 - Postup a prahy pro vykazování údajů
Příloha č. 4 - Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů
Zavřít
MENU