332/2021 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují

Částka: 144 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. září 2021 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 22. července 2021 Nabývá účinnosti: 8. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
332

SDĚLENÍ
Ministerstva průmyslu a obchodu        Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č. 34/2021 ze dne 22. července 2021, č. j. MPO 530779/21/21000/01000, PID: MIPOX03Q92D1 pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČO 25677675:

prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují.

        Rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. srpna 2021.

. . .

Zavřít
MENU