331/2021 Sb.Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

Částka: 144 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. září 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
331

VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2021
o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019 Sb., k provedení § 59 odst. 9 veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se stanoví obsah a organizace vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství, ověřování znalostí z tohoto vzdělávání a vydávání osvědčení o získání klinického vzdělání.


Obsah a organizace vzdělávání
§ 2

        (1) Vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny organizuje nepovinné vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství, které je určeno k prohloubení úrovně znalostí veterinárních lékařů v klinickém veterinárním lékařství.

        (2) Vzdělávání se člení do dvou stupňů podle jeho obtížnosti, a to na klinické vzdělávání I. stupně, představující nižší stupeň obtížnosti na úrovni praktických znalostí, zkušeností a dovedností, a na klinické vzdělávání II. stupně, představující vyšší stupeň obtížnosti na úrovni specializovaných znalostí, zkušeností a dovedností.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obsah a organizace vzdělávání
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Ověřování znalostí
§ 6  
§ 7 - Osvědčení o získání klinického vzdělání
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU