324/2021 Sb.Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice- -Vrbětice a o změně některých zákonů

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. září 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
324

ZÁKON
ze dne 18. srpna 2021
o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ SUBJEKTŮ DOTČENÝCH MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ V AREÁLU MUNIČNÍCH SKLADŮ
VLACHOVICE-VRBĚTICE


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky poskytnutí a výši jednorázového odškodnění územních samosprávných celků a fyzických osob v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.


§ 2

Rozhodné období

        (1)  Rozhodným obdobím pro přiznání nároku na poskytnutí jednorázového odškodnění je období od 16. října 2014 do 13. října 2020.

        (2)  Rozhodné období se pro účely stanovení výše jednorázového odškodnění oprávněných osob dále člení na

a)   období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014,

b)   období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 a

c)   období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020.


§ 3

Oprávněné subjekty

        (1)  Oprávněným krajem je Zlínský kraj.

        (2)  Oprávněnou obcí je tato obec nacházející se na území Zlínského kraje:

a)   Bohuslavice nad Vláří,

b)   Haluzice,

c)   Lipová,

d)   Slavičín,

e)   Vlachovice.

        (3)  Oprávněnou osobou je

a)   fyzická osoba, která byla v rozhodném období přihlášena k trvalému pobytu v obci uvedené v odstavci  2,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ SUBJEKTŮ DOTČENÝCH MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ V AREÁLU MUNIČNÍCH SKLADŮ VLACHOVICE-VRBĚTICE
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozhodné období
§ 3 - Oprávněné subjekty
§ 4 - Jednorázové odškodnění územních samosprávných celků
§ 5  
§ 6 - Jednorázové odškodnění oprávněných osob
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Společné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU