321/2021 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

Částka: 141 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. srpna 2021 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 20. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 31. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
321

SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 20. srpna 2021
o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky        Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 12. července 2021 č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky.Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.

MENU