318/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. srpna 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 23. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
318

VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2021,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 35o zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 300/2021 Sb.:


Čl. I

        V § 24a vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 432/2013 Sb. a vyhlášky č. 338/2016 Sb., se za odstavec  3 vkládá nový odstavec  4, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU