317/2021 Sb.Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

Částka: 141 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. srpna 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
317

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2021
o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu        Vláda nařizuje k provedení § 74a odst. 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 300/2021 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci elektronického podpisu, a postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě.


§ 2

Formát a náležitosti dokumentu

        (1)  Dokument podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován, musí být ve formátu Portable Document Format verze 1.3 a vyšší nebo ve formátu Portable Document Format/Archive a notář nebo jeho pracovník pověřený podle notářského řádu1) (dále jen „notář“) jej přijme prostřednictvím

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Formát a náležitosti dokumentu
§ 3 - Postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU