315/2021 Sb.Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. srpna 2021 Autor předpisu:
Přijato: 24. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
315

VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2021
o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci        Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost stanoví podle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb., (dále jen „zákon“):§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví bezpečnostní úrovně pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci podle § 6 písm. e) zákona.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   poptávaným cloud computingem informační nebo komunikační systém jako celek nebo jeho část, které mohou být provozovány pomocí cloud computingu a které je orgán veřejné moci povinen zařadit do bezpečnostní úrovně,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Bezpečnostní úrovně
§ 4 - Zařazení poptávaného cloud computingu do bezpečnostní úrovně
§ 5 - Účinnost
Příloha - Úrovně a oblasti dopadu pro zařazení poptávaného cloud computingu do bezpečnostní úrovně
Zavřít
MENU