314/2021 Sb.Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. srpna 2021 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 23. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 30. září 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
314

VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2021
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:


§ 1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

        Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022 činí 0,03 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.

§ 2

Zrušovací ustanovení

        Vyhláška č. 372/2020 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021, se zrušuje.


§ 3
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2021 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Roční příspěvek cestovní kanceláře
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU