312/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. srpna 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
312

VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2021,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9 a § 9 odst. 10 písm. e) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 61/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb., vyhlášky č. 271/2009 Sb., vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 237/2017 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Technický předpis
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU