303/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 133 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. srpna 2021 Autor předpisu:
Přijato: 19. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
303

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. července 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. a nařízení vlády č. 191/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena f) až l).

        2.  § 7 a 9 se včetně nadpisů zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU