302/2021 Sb.Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

Částka: 133 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. srpna 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
302

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. července 2021
o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou        Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Udělovaná ocenění

        Národní sportovní agentura může udělovat tato ocenění:

a)   Ocenění předsedy Národní sportovní agentury za medailové umístění na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (dále jen „Global Games“),

b)   Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro nejlepší sportovce.


§ 2

Ocenění předsedy Národní sportovní agentury za medailové umístění na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Udělovaná ocenění
§ 2 - Ocenění předsedy Národní sportovní agentury paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games
§ 3 - Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro nejlepší sportovce
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU