279/2021 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Částka: 122 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. července 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 12. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
279

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu ze dne 12. července 2021 o vydání cenového rozhodnutí        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 3/2021 ze dne 27. května 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

        Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 3/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. května 2021, v částce 5. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2022, s výjimkou bodu 2.2, který nabyl účinnosti dnem 4. června 2021.

. . .

Zavřít
MENU