278/2021 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací (č. 01/VODA/2022)

Částka: 122 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 14. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
278

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 14. července 2021
o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 12. července 2021 vydalo výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 11/2021 dne 12. července 2021 a nabývá účinnosti 1. ledna 2022.Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU