267/2021 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Částka: 116 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 2. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

550/2020 Sb.;

Výchozí předpisy

526/1990 Sb. - podle ustanovení § 10;
Původní znění předpisu
Zavřít

267

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 2. července 2021

o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 25. června 2021 vydalo výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 10/2021 dne 28. června 2021 a nabývá účinnosti 1. července 2021.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU