267/2021 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Částka: 116 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 2. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
267

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 2. července 2021
o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 25. června 2021 vydalo výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 10/2021 dne 28. června 2021 a nabývá účinnosti 1. července 2021.Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU