266/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 30. června 2021 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
266

VYHLÁŠKA
ze dne 30. června 2021,
kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


Čl. I

        Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhlášky č. 323/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámky pod čarou č. 31 a 32 znějí:

_______________________________
    „31)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU