264/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 8. července 2021 Nabývá účinnosti: 9. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

418/2001 Sb.;

Výchozí předpisy

120/2001 Sb. - podle § 34 odst. 3;

CZ-NACE

64; 65;
Původní znění předpisu
Zavřít

264

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 34 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.:

Čl. I

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 491/2012 Sb., se v části IV za slova Termínovaný vklad vkládají slova , X – Chráněný účet.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

MENU