263/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 8. července 2021 Nabývá účinnosti: 10. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

114/2002 Sb.;

Výchozí předpisy

77/1997 Sb. - podle § 23; 218/2000 Sb. - podle § 48 odst. 8 a § 60; 250/2000 Sb. - podle § 33 odst. 4;
Původní znění předpisu
Zavřít

263

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:

Čl. I

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb., vyhlášky č. 353/2015 Sb., vyhlášky č. 357/2019 Sb. a vyhlášky č. 612/2020 Sb., se mění takto:

1

§ 11 odst. 2 se za slova nouzový stav vkládají slova nebo stav nebezpečí.

2

§ 14 odst. 4 se slova též jiným zrušují a za slova nouzový stav se vkládají slova nebo stav nebezpečí.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU