253/2021 Sb.Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. června 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 260/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 31. srpna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
253

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. června 2021
o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát        Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb.:


§ 1

Vyměřovací základ

        Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 14 570 Kč na kalendářní měsíc.


§ 2

Zrušovací ustanovení

        Nařízení vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje.


§ 3
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vyměřovací základ
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU