249/2021 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. června 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
249

ZÁKON
ze dne 10. června 2021
o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
NĚKTERÁ OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU EPIDEMIE KORONAVIRU OZNAČOVANÉHO JAKO SARS COV-2 NA OBLAST REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ


§ 1

        U podnikatele, jehož oprávnění k poskytování realitního zprostředkování podle § 25 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění zákona č. 190/2020 Sb., zaniklo a který hodlá činnost realitní zprostředkování obnovit, nebude výkon realitního zprostředkování považován za neoprávněný, pokud podnikatel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona neprodleně ohlásí živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a nejpozději do 31. prosince 2021 doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, uvedené v jiném právním předpisu1). Marným uplynutím lhůty pro doložení této odborné způsobilosti živnostenskému úřadu živnostenské oprávnění k provozování realitního zprostředkování podnikateli zaniká.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NĚKTERÁ OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU EPIDEMIE KORONAVIRU OZNAČOVANÉHO JAKO SARS COV-2 NA OBLAST REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o realitním zprostředkování
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 3  
Zavřít
MENU