237/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 099 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. června 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 10. června 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
237

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 10. června 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2021 – 2022, která byla uzavřena dne 29. ledna 2021 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů – Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ – NACE 23.1, 23.41 a 23.42.

. . .

Zavřít
MENU