225/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 093 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. června 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
225

VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2021,
kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

        Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb., vyhlášky č. 19/2015 Sb., vyhlášky č. 279/2017 Sb. a vyhlášky č. 362/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 10 se odstavec  1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce  2.

        2.  V § 10 se za slovo „přemísťován“ vkládají slova „na dobu nikoliv přechodnou“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU