223/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Částka: 093 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. června 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
223

VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2021,
kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 334h zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení, se mění takto:

        1.  § 1 zní:


㤠1

        Předmětem kontroly výkonu trestu domácího vězení je

a)   dodržování stanovených podmínek výkonu trestu domácího vězení,

b)   dodržování přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření anebo dohledu, pokud byly uloženy zároveň s trestem domácího vězení, a

c)   vedení řádného života odsouzeným po dobu výkonu trestu.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU