217/2021 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka: 091 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. června 2021 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 31. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

159/2018 Sb.;

Výchozí předpisy

89/1995 Sb. - podle § 19 odst. 2;

CZ-NACE

86; 87; 88;
Původní znění předpisu
Zavřít

217

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 31. května 2021

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2022 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen klasifikace CZ-DRG) zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 253/2019 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 67/2020 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2020 Sb.

Klasifikace CZ-DRG (Czech – Diagnosis Related Groups) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní lůžkové péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich hospitalizační pobyt.

Pro klasifikaci CZ-DRG verze 4.0 se pro rok 2022 vydává:

1

Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, verze 4.0, platná verze softwaru CZ-DRG Pre-grouper, verze 4.0, a doprovodné metodické pokyny:

a

Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

b

Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

c

Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper.

2

Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, verze 4.0, platná verze softwaru CZ-DRG Grouper, verze 4.0, a doprovodné metodické pokyny:

a

Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG,

b

Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG,

c

Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Grouper,

d

Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Grouper,

e

Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Grouper.

3

Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG, verze 4.0.

4

Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG, verze 4.0, a doprovodné metodické pokyny:

a

Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

b

Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

c

Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ-DRG,

d

Číselník relativních vah systému CZ-DRG.

Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je servisní organizací pro klasifikaci CZ-DRG.

Definiční manuál a další metodiky, stejně jako software Pre-Grouper a Grouper pro klasifikaci CZ-DRG, verze 4.0, lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace CZ-DRG verze 4.0 jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách. Veškeré relevantní informace, včetně metodických materiálů a zpráv z datových analýz jsou rovněž publikovány na portálu projektu DRG Restart http://drg.uzis.cz.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

MENU