216/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Částka: 091 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. června 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 24. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

216

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. května 2021,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2021 je podle

a

§ 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2020 částka 17 800 Kč,

b

§ 5 odst. 5 až 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. 200/2017 Sb., částkou odpovídající

1

50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2020 částka 17 800 Kč,

2

25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2020 částka 8 900 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU