212/2021 Sb.Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. května 2021 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 21. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
212

VYHLÁŠKA
ze dne 21. května 2021
o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení přírodní rezervace

        (1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Kaňon Blanice (dále jen „přírodní rezervace“).

        (2) Za přírodní rezervaci se vyhlašuje území vymezené v odstavci  3, určené k ochraně

a)   přirozených lesních ekosystémů suťových lesů, suchých borů, bučin a lužních lesů,

b)   skalních ekosystémů skal a drolin,

c)   vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vyhlášení přírodní rezervace
§ 2 - Bližší ochranné podmínky
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní rezervace Kaňon Blanice
Příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění území Přírodní rezervace Kaňon Blanice
Zavřít
MENU