202/2021 Sb.Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

Částka: 085 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. května 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 17. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
202

VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2021
o lesní hospodářské evidenci        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb.:


§ 1

Předmět vyhlášky

        Tato vyhláška upravuje obsah lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánu (dále jen „evidence o plnění závazných ustanovení plánu“) a obsah lesní hospodářské evidence o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech (dále jen „evidence o provedené obnově lesa“), způsob jejich vedení a předávání souhrnných údajů těchto evidencí místně příslušnému orgánu státní správy lesů.


§ 2

Obsah a způsob vedení evidence o plnění
závazných ustanovení plánu a evidence
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět vyhlášky
§ 2 - Obsah a způsob vedení evidence o plnění závazných ustanovení plánu a evidence o provedené obnově lesa
§ 3 - Předávání souhrnných údajů evidence o plnění závazných ustanovení plánu a souhrnných údajů evidence o provedené obnově lesa
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsah a způsob vedení evidence o plnění závazných ustanovení plánu a evidence o provedené obnově lesa pro vlastníky lesa hospodařící podle lesního hospodářského plánu
Příloha č. 2 - Obsah a způsob vedení evidence o provedené obnově lesa pro vlastníky lesa nehospodařící podle lesního hospodářského plánu
Příloha č. 3 - VZOR Formulář o předáváných souhrnných údajů evidence o plnění závazných ustanovení plánu a souhrnných údajů evidence o provedené obnově lesa
Zavřít
MENU