200/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. května 2021 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 12. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
200

VYHLÁŠKA
ze dne 12. května 2021,
kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5, § 26 odst. 4, § 28 odst. 7, § 64 a 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři


Čl. I

        Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., vyhlášky č. 400/2009 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 145/2018 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o organizaci školního roku
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU