190/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
190

ZÁKON
ze dne 28. dubna 2021,
kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 9 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 129/2016 Sb., se doplňuje odstavec  7, který zní:

        „(7)  Členové dozorčí rady mohou být přítomni na všech jednáních Výboru.“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU