184/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 077 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. května 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 3. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
184

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., nařízení vlády č. 46/2017 Sb., nařízení vlády č. 30/2018 Sb. a nařízení vlády č. 242/2018 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 3 se na samostatné řádky doplňují věty

      
„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/369 ze dne 13. prosince 2018, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Technický předpis
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU