182/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
182

ZÁKON
ze dne 28. dubna 2021,
kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 1 odst. 2 zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, se slovo „dubna“ nahrazuje slovem „června“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

        Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. přísluší zaměstnanci i za kalendářní dny v období ode dne 1. května 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Čl. III
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU