180/2021 Sb.Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek

Částka: 075 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. května 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 27. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 1. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
180

VYHLÁŠKA
ze dne 27. dubna 2021
o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 17 odst. 4, § 21 odst. 3 a § 32 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, (dále jen „zákon“), podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., a podle § 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů:


ČÁST PRVNÍ

STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ FORMULÁŘŮ K EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ


§ 1

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí, formu a datovou strukturu formuláře pro

a)   žádost o zřízení dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů (dále jen „formulář žádosti o dálkový přístup“),

b)   návrh na provedení zápisu do evidence skutečných majitelů (dále jen „formulář návrhu na zápis“),

c)   návrh na znepřístupnění údajů v evidenci skutečných majitelů podle § 32 zákona (dále jen „formulář návrhu na znepřístupnění“),

d)   návrh na zajištění automatického průpisu podle § 41 odst. 2 a § 61 odst. 2 zákona (dále jen „formulář návrhu na průpis“).


§ 2

        (1)  Formulář podle § 1 se vyplňuje na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

        (2)  Ministerstvo spravedlnosti umožní získat vyplněný formulář ze svých internetových stránek ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) vytvořeného z datové struktury vyplněných údajů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ FORMULÁŘŮ K EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - Změna notářského tarifu
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 11  
Zavřít
MENU