166/2021 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Částka: 067 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. dubna 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 6. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
166

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 6. dubna 2021
o vydání cenového rozhodnutí        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2021 ze dne 30. března 2021, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

. . .

Zavřít
MENU