160/2021 Sb.Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. března 2021 Nabývá účinnosti: 10. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
160

ZÁKON
ze dne 31. března 2021
o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené
zdravotní služby

        (1)  Zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb, s nimiž mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a poskytovatelům sociálních služeb, s nimiž mají uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, (dále jen „poskytovatel“), kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen „epidemie COVID-19“) v roce 2021 (dále jen „kompenzace“). Kompenzaci zdravotní pojišťovna poskytovateli vyplatí v rámci vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) poskytnutých v roce 2021 nebo formou záloh na kompenzaci před provedením tohoto vyúčtování.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
§ 2 - Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2021
§ 3 - Výjimky z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU