154/2021 Sb.Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Částka: 060 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 2021 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

154

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. března 2021

ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021:

§ 1

Další bonusové období

Jako další bonusové období kompenzačního bonusu pro rok 2021 se stanoví kalendářní měsíc od 1. dubna do 30. dubna 2021.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU