146/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 314)

Částka: 057 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 26. března 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. března 2021 Nabývá účinnosti: 26. března 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
146

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. března 2021 č. 314
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2        Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596;

. . .

Zavřít
MENU