145/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 056 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 25. března 2021 Nabývá účinnosti: 31. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

2/1991 Sb. - podle § 7;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

145

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. března 2021

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 14. ledna 2021 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů – Zemědělský svaz České republiky, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ – NACE Úroveň 1, kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU