144/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 056 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 22. března 2021 Nabývá účinnosti: 31. března 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
144

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 22. března 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 – 2024 uzavřená mezi

      Odborovým svazem dopravy
      a
      Svazem dopravy České republiky – sekcí silniční dopravy;

2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021 uzavřená mezi

     Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
      Česko-moravským odborovým sdružením
      a
      Asociací českého papírenského průmyslu;

3. Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

. . .

Zavřít
MENU