144/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 056 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 22. března 2021 Nabývá účinnosti: 31. března 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu
Zavřít

144

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. března 2021

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1

Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 – 2024 uzavřená mezi

Odborovým svazem dopravy

a

Svazem dopravy České republiky – sekcí silniční dopravy;

2

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021 uzavřená mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,

Česko-moravským odborovým sdružením

a

Asociací českého papírenského průmyslu;

3

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků;

4

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi

Elektrotechnickou asociací České republiky

a

Odborovým svazem KOVO.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU