129/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 049 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 9. března 2021 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
129

VYHLÁŠKA
ze dne 9. března 2021,
kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 69 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 609/2020 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb., vyhlášky č. 354/2007 Sb. a vyhlášky č. 335/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu vyhlášky, § 1, 2, 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 2 se slovo „závodní“ zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU