96/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 (č. 196)

Částka: 039 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 26. února 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. února 2021 Nabývá účinnosti: 27. února 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 28. března 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
96

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 196
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky


NOUZOVÝ STAV

na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.        Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

    1.
předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I. tohoto usnesení,
. . .

Zavřít
MENU