79/2021 Sb.Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. února 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

119/2002 Sb. - k provedení § 42a odst. 2;
Původní znění předpisu
Zavřít

79

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2021

o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

Vláda nařizuje k provedení § 42a odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 13/2021 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje pravidla pro vytvoření jednoznačného označení identifikujícího subjekt převádějící palnou zbraň podle § 42a zákona o zbraních (dále jen jednoznačné označení).

§ 2

Podoba jednoznačného označení

(1) Jednoznačné označení tvoří zkratka subjektu převádějícího palnou zbraň, po které bezprostředně bez mezery následuje rok uskutečnění takového převodu.

(2) Zkratku subjektu převádějícího palnou zbraň

a

představuje v případě obce text CZ, po kterém bezprostředně bez mezery následuje poštovní směrovací číslo adresy, odkud je palná zbraň převáděna, popřípadě obecního úřadu,

b

představuje v případě ozbrojených sil nebo sboru jiného státu dvoumístný alfabetický kód země z číselníku zemí (ČZEM)1) Českého statistického úřadu, nebo

c

stanoví v případě subjektů neuvedených v písmenu a) nebo b) příloha k tomuto nařízení.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

1

Sdělení Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí (ČZEM), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k nařízení vlády č. 79/2021 Sb.

Subjekty převádějící palnou zbraň podle § 2 odst. 2 písm. c) a jejich zkratky

Příloha PDF (74 kB)
MENU