60/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 126)

Částka: 028 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 14. února 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. února 2021 Nabývá účinnosti: 15. února 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 28. února 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. února 2021 č. 126
o přijetí krizového opatření        V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


        Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1.
maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:

a)   prodejen potravin,

b)   prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,

c)   prodejen paliv,

d)   prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

e)   lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

f)    prodejen malých domácích zvířat,

g)   prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

h)   prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

i)    prodejen novin a časopisů,

. . .

Zavřít
MENU